Ο δρόμος της ανάπτυξης περνά μέσα από επενδύσεις που «γεννούν» νέες θέσεις εργασίας

Ο δρόμος της ανάπτυξης περνά μέσα από επενδύσεις που «γεννούν» νέες θέσεις εργασίας

Η Ελλάδα παραμένει – έπειτα από οκτώ χρόνια λιτότητας – εγκλωβισμένη στο φαύλο κύκλο των μνημονίων. Αδυνατεί να σταθεί στα πόδια της, να εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά της, που φεύγουν μετανάστες στο εξωτερικό προκειμένου να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. 

Η οικονομία έχει γονατίσει από την υπερφορολόγηση, την έλλειψη κινήτρων για αύξηση της απασχόλησης και την ένδεια ιδιωτικών επενδύσεων. Η κοινωνία έχει βυθιστεί στην κατάθλιψη και τη μιζέρια που έφεραν οι μειώσεις μισθών και συντάξεων και η ραγδαία αύξηση της ανεργίας.

Ο μόνος δρόμος για να εξέλθει η χώρα από τη δίνη της φτωχοποίησης και να εισέλθει σε ένα βιώσιμο κύκλο, που περιλαμβάνει προσέλκυση επενδύσεων, ανάπτυξη και  δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, είναι οι δομικές μεταρρυθμίσεις.

Βαθιές, ουσιαστικές τομές θα απελευθερώσουν την οικονομία και θα εκτοξεύσουν την παραγωγικότητα. 

Συγκεκριμένες προτάσεις για τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να πάρει μπρος η οικονομία και να αναπνεύσει η ελληνική κοινωνία έχει καταθέσει ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μεταξύ άλλων, αφορούν σε:

  1. Μείωση φορολογικού κόστους και κόστους εισφορών που επιβαρύνει την εργασία. Μόνο έτσι θα αποκτήσει επαρκές κίνητρο η επιχειρηματικότητα και η εργασία στη χώρα. Μόνο έτσι θα μικρύνει το καταστροφικό χάσμα, σε φόρους και εισφορές, με τις ανταγωνιστικές γειτονικές χώρες. 
  2. Συνολική Φορολογική Μεταρρύθμιση που θα διευκολύνει το επιχειρείν και θα προάγει τη διαφάνεια. 
  3. Βαθιά μετάλλαξη του Κράτους σε φορέα στήριξης της επιχειρηματικότητας. Με αλλαγή πρακτικής και νοοτροπίας στην αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.
  4. Ριζική μεταρρύθμιση μηχανισμών διοίκησης που αφορούν στην απονομή της Δικαιοσύνης και στην επίλυση διαφορών.
  5. Βελτίωση ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Με εισαγωγή αρχών και πρακτικών καλής νομοθέτησης για τον περιορισμό διαφορών που προκύπτουν από την παρερμηνεία των κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας και σαφήνειας της νομοθεσίας.
  6. Εισαγωγή θεσμού «επαγγελματία εκκαθαριστή» για το καθεστώς πτωχεύσεων, προσαρμοσμένου στο ελληνικό δίκαιο και στην ελληνική πραγματικότητα.
  7. Προώθηση παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας. Προς αυτή την κατεύθυνση, σημαντικός είναι ο ρόλος του Αναπτυξιακού Νόμου. Πρέπει να εστιάζει αποκλειστικά στην ενίσχυση της παραγωγής  διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και να έχει και συγκεκριμένη γεωγραφική στόχευση.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που διαθέτει μια σειρά από ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Διαθέτει εκπαιδευμένο και υψηλής ποιότητας, εργατικό δυναμικό, η αγορά εργασίας είναι απαλλαγμένη από τις ακαμψίες του παρελθόντος ενώ το μισθολογικό κόστος δεν είναι υψηλό.

Επιπλέον, η χώρα μας έχει πρωτογενώς ισοσκελισμένο δημόσιο προϋπολογισμό ενώ η γεωγραφική της θέση είναι κομβική, τόσο γεωστρατηγικά όσο και ως κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου και δικτύων μεταφοράς ενέργειας.

Παράλληλα, έχουν διαμορφωθεί ελκυστικές αποτιμήσεις πάγιων και άυλων αξιών ενώ υπάρχουν ευκαιρίες αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων και κλάδων, μέσω της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Και, βεβαίως, δεν πρέπει να λησμονούμε ποτέ ότι η Ελλάδα έχει φυσικό περιβάλλον ιδιαίτερου κάλλους. 

Όμως, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της πατρίδας μας είναι ότι διαθέτει τομείς συγκριτικού πλεονεκτήματος – όπως ο αγροδιατροφικός, ο τουριστικός και οι ανανενώσιμες πηγές ενέργειας – με τόσο ισχυρά τοπικά χαρακτηριστικά, ώστε να μην απειλούνται από ενδεχόμενες εξελίξεις στην τεχνολογία.

Με λίγα λόγια, ανεξάρτητα από τον ξέφρενο ρυθμό με τον οποίο αλλάζει σήμερα ο κόσμος και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ισορροπίες που διαμορφώνονται, η Ελλάδα έχει όλες τις προδιαγραφές για να επιτύχει μακροχρόνια ανάπτυξη και ευημερία.

Αρκεί να αφήσει πίσω της όλα όσα την κρατούν στο παρελθόν. Να γυρίσει οριστικά την πλάτη στο λαϊκισμό, στις πελατειακές λογικές και τον κρατισμό. Να στηριχθεί στη δημιουργικότητα των Ελλήνων, στην προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και να ακολουθήσει πιστά το δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Για να έχει, επιτέλους, το μέλλον που της αξίζει.