Τρίπτυχο προτάσεων προσαρμογής του τουριστικού προϊόντος Καβάλας - Θάσου στις νέες συνθήκες

Τρίπτυχο προτάσεων προσαρμογής  του τουριστικού προϊόντος Καβάλας - Θάσου στις νέες συνθήκες

Τρίπτυχο προτάσεων προσαρμογής

του τουριστικού προϊόντος Καβάλας - Θάσου στις νέες συνθήκες

«Επανακαθορίζουμε τον τουρισμό - Επανεφευρίσκουμε τον τόπο μας»

Παραδοχές

Σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Ελλάδας, η Καβάλα και η Θάσος διατηρούν ζωντανές ελπίδες να μη θεωρηθεί η τουριστική περίοδος εντελώς χαμένη. Αυτό γιατί δεν εξαρτάται πλήρως από την επιστροφή στην κανονικότητα των αεροπορικών πτήσεων, καθώς ο παραδοσιακός όγκος επισκεπτών έρχεται οδικώς από τις γειτονικές χώρες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αποτελεί ευκαιρία να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το στοίχημα και να βάλουμε τις βάσεις για ανανεωμένη τουριστική ταυτότητα η οποία θα βοηθήσει τον τόπο και τις αμέσως επόμενες τουριστικές περιόδους.

Προτείνεται για ένα τρίπτυχο δράσης το οποίο περιλαμβάνει παροχή οικονομικών κινήτρων, προβλέπει τη διαφοροποίηση, ενίσχυση, ανανέωση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος με νέες υπηρεσίες και τρόπο λειτουργίας και περιγράφει την «έξυπνη» και στοχευμένη ψηφιακή εκστρατεία επικοινωνίας.

Πακέτο οικονομικών διευκολύνσεων

Η διατήρηση της ρευστότητας, η μείωση του λειτουργικού κόστους για τους μήνες της κρίσης και η στήριξη της απασχόλησης, αποτελούν τις απόλυτες προτεραιότητες για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφηση κραδασμών την φετινή περίοδο.

Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνω:

- Αποφυγή ακυρώσεων και μετατροπή τους σε ανοιχτές κρατήσεις (voucher) με ευρύ χρονικό ορίζοντα ώστε να διατηρηθεί άρρηκτη η αλυσίδα όσων συμμετέχουν στις κρατήσεις.

-Παράταση επιχορήγησης του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους των εργαζομένων, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους οι εργαζόμενοι με τον αναιμικό κύκλο εργασιών που αναμένεται να έχουν οι επιχειρήσεις.

-Την εξέταση δυνατότητας για επιδότηση εργασίας με ουσιαστική συμμετοχή στο μη μισθολογικό κόστος, ώστε το βάρος της απασχόλησης να μην είναι δυσανάλογο των εισπράξεων.

-Επιδότηση των τόκων από το Δημόσιο των υφισταμένων δανείων, μακροπροθέσμων και βραχυπροθέσμων, για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών αφού η επιστροφή στην αρχή της κανονικότητας δεν αναμένεται πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου 2021, ενώ επιστροφή σε κερδοφόρες χρονιές προβλέπεται το 2022, μετά τον μαζικό εμβολιασμό των κατοίκων της Ευρώπης.

-Μείωση του Φ.Π.Α. από 1 Ιουνίου 2020 και για όσο χρόνο χρειαστεί να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος: της διαμονής στο 6%, όλης της εστίασης στο 13%, της υπηρεσίας του τουριστικού πακέτου στο 13%, των εγχώριων μεταφορών στο 13% και παραμονής του θαλάσσιου τουρισμού στο 12%.

-Παροχή χαμηλότοκων καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων σε μικρούς επιχειρηματίες του ξενοδοχειακού τουρισμού προκειμένου να ενταχθούν στα ευνοϊκά μέτρα της Κυβέρνησης.

-Ρύθμιση των υποχρεώσεων των κλάδων που πλήττονται με αύξηση του αριθμού των δόσεων (εφόσον είναι δυνατό) και ένταξη σε ευνοϊκό καθεστώς αναφορικά με την καταβολή ΕΝΦΙΑ, καθώς και των παγίων ΔΕΚΟ.

-Ειδική μέριμνα για τους εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού, όπως για παράδειγμα η επέκταση του ταμείου ανεργίας και η θέσπιση επιδοτούμενων επιμορφωτικών σεμιναρίων στον τομέα του τουρισμού με δυνατότητα συμμετοχής όλων των επιχειρήσεων χωρίς περιορισμό στη μορφή ή τον τύπο απασχόλησης προσωπικού στην επιχείρηση.

-Αναφορικά με τα επιχειρηματικά δάνεια έως 25% του τζίρου, να αυξηθεί από 80% σε 100% το ποσοστό εγγύησης από το υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι ώστε να συμπεριλάβει την άμεσα πληττόμενη επιχείρηση τουριστική ή μη.  

-Αναζήτηση μέσων και εργαλείων χρηματοδότησης και επιδοτήσεων  για τις τουριστικές επιχειρήσεις μέσω της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και όχι αποκλειστικά μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων.

-Ειδική μέριμνα για την διαχείριση των περιουσιών που έχουν αποκτήσει αλλοδαποί από τα Βαλκάνια, καθώς και άμεση συνέχιση των διαδικασιών για όσους έχουν την πρόθεση να αποκτήσουν περιουσία στην Ελλάδα, προκειμένου ο κλάδος του real estate να συνεχίσει να εξυπηρετεί την αυξημένη ζήτηση που είχε πριν από την υγειονομική κρίση (με δεδομένο ότι περίπου 350 συμβόλαια βρίσκονται σε αναμονή ολοκλήρωσης).

Εξασφάλιση ρευστότητας από Ε.Ε.

 -Δημιουργία καναλιού επικοινωνίας για στήριξη από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, από κοινού με την Ένωση Ευρωπαϊκών Συνδέσμων Τουριστικών Γραφείων, ECTAA, και την Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρισμού, ΕΤΟΑ με καθοδήγηση του ΗΑΤΤΑ.

-Επαναφορά ΕΣΠΑ με δυνατότητα επιδότησης επιλέξιμων επενδύσεων κατασκευών, τεχνολογίας και υπηρεσιών, για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων.

-Συμμετοχή στο πρόγραμμα SURE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα διαρθρωτικά ταμεία, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε συνεργασία με άλλες τράπεζες για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

-Θέσπιση ειδικής κατηγορίας «Τουριστικής Ανάπτυξης» στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να λειτουργεί ως αυτόνομο χρηματοδοτικό αντικείμενο.

-Πέραν της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, να γίνει εκτεταμένη χρήση των κονδυλίων από τα μακροπρόθεσμα πακέτα για την ανάκαμψη στον τομέα του τουρισμού, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ε.Ε. (2021 - 2027).

Διαφοροποίηση, ενίσχυση, και εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος

Ισχυροποίηση αντίληψης υγειονομικής ασφάλειας

-Δημιουργία βάσεων ανίχνευσης και υγειονομικής task force άμεσης επέμβασης χειρισμού συμβάντων σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, σε κάθε κύρια τουριστική περιοχή, οι οποίες θα κληθούν να διαχειρίζονται τοπικά, επιχειρησιακά & επικοινωνιακά, τα τυχόν συμβάντα. Στόχος είναι η εμπέδωση της αντίληψης υγειονομικής ασφάλειας, αλλά και η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στον τουρισμό της περιοχής εξαιτίας έκτακτων συμβάντων.

-Δημιουργία πυκνού δικτύου αντισηπτικών σε ολόκληρο την Π.Ε. Καβάλας με έμφαση στις τουριστικές περιοχές και αποτύπωσή του σε χάρτη για επικοινωνιακή χρήση.

-Παροχή πιστοποίησης υγειονομικής ασφάλειας για ξενοδοχεία και παροχή προστατευτικού εξοπλισμού και διαγνωστικών ελέγχων κι εξοπλισμού για τον κορωνοϊό τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τους πελάτες.

-Εντατική εκπαίδευση και τεχνικά σεμινάρια σε όσους θα εκτελούν τον υγειονομικό έλεγχο διότι τα άτομα αυτά θα βρίσκονται η πρώτη επαφή των τουριστών με την περιοχή μας.

-Περαιτέρω ενίσχυση του Κ.Υ. Πρίνου σε έμψυχο προσωπικό και υγειονομικό υλικό.

-Τοποθέτηση χημικής τουαλέτας και άλλων υποδομών π.χ. παροχή φρέσκου νερού, σε κάθε σημείο ελέγχου για την εξυπηρέτηση των πελατών.

Δημιουργία δικτύου μικρών καταλυμάτων με ενιαίες υπηρεσίες

Το βάρος φέτος θα πέσει στη λειτουργία των μικρών τουριστικών μονάδων και των τουριστικών καταλυμάτων. Αυτές θα σηκώσουν το βάρος του τουρισμού, ειδικά εν όψει της διαφαινόμενης απόφασης μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων να μην λειτουργήσουν.

Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο δίκτυο μικρών καταλυμάτων - που θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν και εκείνα που ήταν στην πλατφόρμα του Airbnb - με υγειονομικά πιστοποιητικά και πρωτόκολλα υγιεινής για την κάλυψη των αναγκών των τουριστών που θα έλθουν οδικώς από τις Βαλκανικές χώρες ή την Τουρκία.

Η λειτουργία τους θα μπορούσε να γίνει ως εξής: είτε να συνεχίσουν να λειτουργούν υπό τη διαχείριση των ιδιοκτητών τους, είτε να επινοικιαστούν από μεγάλους ξενοδόχους (σε τίμημα που θα καλύπτει το κόστος λειτουργίας και θα παρέχει ένα εγγυημένο εισόδημα στους ιδιοκτήτες - που ίσως δεν θα είχαν φέτος), ενώ ταυτόχρονα δίνει την ευκαιρία για παροχή μιας ομπρέλας υπηρεσιών που δεν υπήρχε η δυνατότητα να δοθεί πριν. Π.χ. παροχή κλινοσκεπασμάτων/πετσετών σε καθημερινή βάση, καθαρισμός και απολύμανση σε καθημερινή βάση, διαχείριση κρατήσεων – αναχωρήσεων, επιλογή/παροχή πρωινού/γευμάτων στα δωμάτια κ.λπ.

Δηλαδή να δημιουργηθεί ένα νέο υβριδικό προϊόν φιλοξενίας με παροχές μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων σε μικρά καταλύματα. Είναι λύση win - win η οποία διατηρεί τη ρευστότητα σε πολλούς από τους κλάδους και περιορίζει τις απώλειες εισοδήματος σε όλους. Παράλληλα, τονώνει τον κλάδο των ξενοδοχοϋπαλλήλων οι οποίοι μπορούν να απορροφηθούν στην παροχή των νέων υπηρεσιών. 

Επένδυση και παροχή κινήτρων για προσέλκυση εσωτερικού τουρισμού

Η Καβάλα και η Θάσος έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων κλασσικότερων επιλογών  για την προσέλκυση τουριστών από την ελληνική αγορά. Το μεγάλο μήκος των ακτών της Θάσου και η κοντινή απόσταση από την Καβάλα  παρέχουν την αντίληψη της ασφάλειας και το εχέγγυο της τήρησης των κοινωνικών αποστάσεων για την ελληνική οικογένεια.

-Παροχή μεταφορικών κινήτρων: Η παροχή κινήτρων όπως η επιδότηση των ακτοπλοϊκών ή αεροπορικών εισιτηρίων  ή και voucher για διόδια.

-Παροχή κινήτρων για επιμήκυνση της παραμονής: Παροχή μικρού αριθμού διανυκτερεύσεων ως δώρο ή παροχή πακέτου τοπικών κρασιών και προϊόντων, ή παροχή γευμάτων σε τοπικές ταβέρνες με κάθε κράτηση.

-Προσπάθεια για εξασφάλιση έκτακτης δρομολόγησης ακτοπλοϊκής σύνδεσης από περισσότερα λιμάνια της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και της Τουρκίας.

Τοπικές κρουαζιέρες

Δημιουργία νέας τουριστικής υπηρεσίας με τη διαμονή σε τουριστικά σκάφη και διενέργεια τοπικής κρουαζιέρας. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται η ευκαιρία για διαφοροποίηση των τουριστικών υπηρεσιών με ταυτόχρονη εξασφάλιση όρων υγιεινής και κοινωνικής απόστασης, αλλά και τόνωση κλάδων όπως οι ιδιοκτήτες μικρών σκαφών.

Δημιουργία νέων υπηρεσιών

Δημιουργία πλωτών πλαζ, υπηρεσιών απολύμανσης, διανομής προϊόντων σε καταλύματα, παροχή καλυπτικών μίας χρήσης για ξαπλώστρες, παροχή ψαθών ή πετσετών σε συσκευασία, υπηρεσία κρατήσεων σε παραλίες για αποφυγή συνωστισμού.

Επιμήκυνση περιόδου

Κίνητρα για τη σταδιακή χρήση της άδειας των εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα για αποφυγή ταυτόχρονης παρουσίας με σκοπό την επιμήκυνση της περιόδου, υπό την αίρεση ότι δεν υπάρχει υποτροπή στο υγειονομικό πεδίο.

Εντατική, «έξυπνη» και ψηφιακή εκστρατεία επικοινωνίας

Φέτος δεν «πουλάμε» μόνο ήλιο, θάλασσα, φαγητό, αλλά και υγεία

 Η εμπέδωση της αντίληψης της υγειονομικής ασφάλειας προκειμένου να περάσουμε το μήνυμα ασφαλών, ξένοιαστων διακοπών χωρίς να συμβιβάζουμε τίποτα στην ομορφιά του τοπίου ή την άνεση τους καθίσταται επικοινωνιακή προτεραιότητα.

Παράλληλα είναι ευκαιρία μέσω της υγειονομικής αφορμής να απευθυνθούμε σε κοινά που δεν είχαμε απευθυνθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Η καμπάνια επικοινωνίας γίνεται με τρία βασικά κοινά στόχους:

-Το πρώτο κοινό είναι οι παραδοσιακοί επισκέπτες της Καβάλας και της Θάσου από τις Βαλκανικές χώρες,

-Το δεύτερο κοινό στόχος είναι το ελληνικό κοινό. Σε αυτό προσπαθούμε να περάσουμε το μήνυμα της ελκυστικότητας του προϊόντος στην ελληνική οικογένεια μέσα από τη διαφήμιση του συγκριτικού πλεονεκτήματος του μεγάλου μήκους των ακτών της Θάσου και συνεπώς της δυνατότητας αποφυγής συνωστισμού.

-Το τρίτο κοινό είναι η προσπάθεια προσέλκυσης άλλων γειτονικών πελατών, όπως των Τούρκων.

Δημιουργία Νέου Περιεχομένου

 Νέα μηνύματα: Επιτέλους πραγματικές διακοπές, χωρίς να σκέφτομαι τίποτα! «Καβάλα - Θάσος: Ήλιος, Θάλασσα, Υγεία».

-Αυτά μπορούν να αποτυπωθούν σε μια τουριστική αφίσα. Η αφίσα αποτελεί πιο παλιό μέσο προβολής και με αυτό τον τρόπο «βγάζει» μία αθωότητα που έχει εκλείψει στις μέρες μας λόγω κορωνοϊού.

-Δημιουργία οδηγού υποδοχής επισκεπτών και διανομή στις εισόδους Π.Ε. Καβάλας με οδηγίες για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών καθώς και χρήσιμες πληροφορίες και τηλέφωνα στις γλώσσες των επισκεπτών.

Ψηφιακή καμπάνια 

-Ψηφιακό road show με παρουσίαση του νέου τουριστικού προϊόντος και υπηρεσιών και τηλεδιασκέψεις με τοπικούς παράγοντες σε γειτονικές χώρες και tour operators.

-Δημιουργία εφαρμογής (app) για «έξυπνες» κινητές συσκευές, με όλες τις σχετικές πληροφορίες για μετακίνηση, υγειονομική ασφάλεια αλλά και χάρτες και λοιπές τουριστικές πληροφορίες κ.λπ.

-Εκτεταμένη καμπάνια στα social media με το βασικό μας μήνυμα: Καβάλα - Θάσος: Ήλιος, Θάλασσα, Υγεία.

 

 -Καμπάνια με αποστολή newsletters με τα ανωτέρω.