Αίτημα για ηλεκτρονική έκδοση και των κατηγοριών δόμησης 1 και 2, καθώς και των γνωμοδοτήσεων των Επιτροπών και Υπηρεσιών που μεσολαβούν στη διαδικασία έκδοσης αδειών

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς: Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη

Τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

Τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη

 

 

Θέμα: Αίτημα για ηλεκτρονική έκδοση και των κατηγοριών δόμησης 1 και 2, καθώς και των γνωμοδοτήσεων των Επιτροπών και Υπηρεσιών που μεσολαβούν στη διαδικασία έκδοσης αδειών.

 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας είναι ήδη εμφανείς. Ωστόσο, πέρα από την υγειονομική κρίση με τις προφανείς θλιβερές συνέπειες και το κόστος σε ανθρώπινες ζωές, η Κυβέρνηση έχει προβεί σε κινήσεις οι οποίες, πέρα από την ανακούφιση σε ευπαθείς ομάδες και εργαζομένους, προωθούν και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Είναι δε σημαντικό ότι το τελευταίο θα αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα διευκόλυνσης της καθημερινότητας του πολίτη και της οικονομικής δραστηριότητας και θα αποτελέσει έναν επιταχυντή στη διαδικασία ανόρθωσης της οικονομίας και επιστροφής στην κανονικότητα της χώρας.

 

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με επιστολή του Επιμελητηρίου Καβάλας, υφίσταται η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών κατηγορίας 3, όχι όμως οικοδομικών αδειών κατηγορίας (1 και 2) για ειδικά κτίρια, όπως βιοτεχνίες και ξενοδοχεία, που εκδίδονται σήμερα, από τα πολεοδομικά γραφεία των Δήμων.

 

Αποτέλεσμα της μη δυνατότητας ηλεκτρονικής διαχείρισης για την έκδοση των εν λόγω αδειών αποτελεί η συσσώρευση των αιτημάτων στα κατά τόπους πολεοδομικά γραφεία, με συνέπεια την χρονική καθυστέρηση, η οποία προοδευτικά δύναται να φτάσει και σε επίπεδο ετών, με προφανείς επιπτώσεις τόσο στην οικονομική δραστηριότητα όσο και την ταλαιπωρία όλων των εμπλεκομένων πολιτών.

 

Τούτων δοθέντων, ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

 

  1. Προτίθενται τα συναρμόδια Υπουργεία να προβούν σε περαιτέρω ψηφιοποίηση των διαδικασιών έκδοσης οικοδομικών αδειών και να συμπεριλάβουν και τις άδειες κατηγορίας (1 και 2) για ειδικά κτίρια;

 

  1. Προτίθενται τα συναρμόδια Υπουργεία να προβούν ή να μεσολαβήσουν προς την κατεύθυνση του ηλεκτρονικού μετασχηματισμού των γνωμοδοτήσεων των Επιτροπών και Υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών;

 

  1. Αν ναι, ποιο είναι το σχεδιαζόμενο χρονοδιάγραμμα για τον ηλεκτρονικό μετασχηματισμό των εν λόγω διαδικασιών;