Αίτημα παγώματος της προμήθειας στις διατραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου (e-banking) για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα μέτρα της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Ερώτηση 5358-1/4/2020 προς τον Υπουργό Οικονομία κ. Χρήστο Σταϊκούρα με τίτλο Αίτημα παγώματος της προμήθειας στις διατραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου (e-banking) για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα μέτρα της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

Δείτε το περιεχόμενο της ερώτησης.