«Αδήριτη ανάγκη η αύξηση της συνεισφοράς του πρωτογενούς τομέα στο Α.Ε.Π.»

Τη μοναδική ευκαιρία που δίδεται στη χώρα μας ώστε να επαναπροσδιοριστεί η πολιτική στοχοθεσία, με το βλέμμα σε ένα πιο παραγωγικό μοντέλο, υπογραμμίζει ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μακάριος Λαζαρίδης, με άρθρο του στην εφημερίδα «Εστία».

 

Με αφορμή την οικονομική παγκόσμια ύφεση και τη διαπίστωση ότι η μονομερής εξάρτηση της οικονομίας μας εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, ο κ. Λαζαρίδης εκτιμά ότι για την επόμενη πενταετία η συνεισφορά στο Α.Ε.Π. από τον πρωτογενή τομέα μπορεί να φτάσει τα 40 δις ευρώ, να κυμαίνεται δηλαδή σταθερά πάνω από 20%.

 

Τέσσερις, κατά τη γνώμη του, είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις:

 

1. Μια σειρά μεταρρυθμίσεων, όπως η δημιουργία αγροτικού επιμελητηρίου, θέσπισης διεπαγγελματικών οργανώσεων, σύστημα παροχής συμβουλών κ.α.

 

2. Η οικονομική μόχλευση και οι επενδύσεις, με άμεση προώθηση των σχεδίων βελτίωσης και των εγκεκριμένων επενδυτικών πλάνων, ένταξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας και πρώτης μεταποίησης στην αναπτυξιακή τράπεζα και στο χαμηλότοκο δανεισμό των προγραμμάτων της E.Ε. και της EBRD, καθώς και είσοδο των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών στον γεωργικό τομέα.

 

3. Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με στροφή στην εξωστρέφεια και στην κατανάλωση.

 

4. Η σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τις Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, σύνδεση με τον τουρισμό και τη χημική - φαρμακευτική βιομηχανία.

 

«Είναι κάποιες μόνο σκέψεις», αναφέρει ο κ. Λαζαρίδης, «που θα μπορούσαν να τεθούν στο δημόσιο διάλογο με έναν και μόνο στόχο: την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας και στην περαιτέρω ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών».

 

Διαβάστε το άρθρο εδώ