«Εκσυγχρονίζουμε τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»

3 προτάσεις στήριξης του αγροτικού κόσμου

 

Τρεις προτάσεις οι οποίες, στο πλαίσιο του έμπρακτου ενδιαφέροντος της Κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα, θα μπορούσαν να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή, κατέθεσε ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μακάριος Λαζαρίδης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

 

Συγκεκριμένα, ο κ. Λαζαρίδης πρότεινε:

 

1. Η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης να γίνεται μέσω των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν εύκολα να υπολογιστούν ανά καλλιέργεια και ανά παραγωγό τα λίτρα κατανάλωσης πετρελαίου που αντιστοιχούν στον κάθε παραγωγό. Ο παραγωγός με τη δήλωση ΟΣΔΕ θα μπορεί να απευθύνεται στο πρατήριο και να αγοράζει το πετρέλαιό του. Με αυτόν τον τρόπο ο έλεγχος γίνεται οριζόντια, η κατανάλωση είναι ελεγχόμενη και το πιο σημαντικό είναι ότι τα προβλεπόμενα κονδύλια θα δίνονται σε αυτούς που πραγματικά τα καταναλώνουν.

 

2. Να μην εξαιρεθούν από αυτή τη ρύθμιση οι αγρότες που διατηρούν βιβλία εσόδων – εξόδων και δεν είναι μέλη κάποιου συνεταιρισμού. Αυτοί είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ειδικού καθεστώτος. Είναι άδικο, καθώς μάλιστα δεν είναι αποκλειστική ευθύνη τους. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν περιοχές στις οποίες ο συνεταιρισμός έχει πάει για εκκαθάριση ή έχει κλείσει, οπότε  οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες δεν έχουν που να απευθυνθούν και καθίστανται με αυτό το μέτρο μη δικαιούχοι.

 

3. Η φορολόγηση των αγροτών από 22% που είναι σήμερα για εισοδήματα από 10.001 – 20.000 ευρώ και αφορά τους περισσότερους, να μειωθεί στο 13%. Ταυτόχρονα η φορολόγηση αυτή να μειώνεται σημαντικά για τους αγρότες που έχουν επιλέξει συνεργατικά σχήματα, αλλά και για τους νέους αγρότες μετά φυσικά την παρέλευση της πενταετίας, καθώς μέχρι τότε πληρώνουν μικρότερο φόρο.

 

Ο κ. Λαζαρίδης τόνισε την ανάγκη για την ενεργητική συμβολή όλων «στη διαμόρφωση καλύτερων όρων και προϋποθέσεων για κάθε υποψήφιο έργο μέσα από την κατάθεση συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων προτάσεων. Προτάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την Έλενα από την Νέα Καρβάλη, τον Σάββα από τον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, αλλά και τους παραγωγούς ολόκληρης της χώρας», σημείωσε.

 

Το σχέδιο νόμου για τις σταβλικές εγκαταστάσεις, υπογράμμισε, «δίνει λύσεις σε χρόνια προβλήματα των κτηνοτρόφων και συγκεκριμένα στην ίδρυση, στον εκσυγχρονισμό και στη λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δίνοντας σημασία στην απλοποίηση των υπαρχουσών διαδικασιών». Παράλληλα, συμπλήρωσε, «αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο μέσα από τη σύνδεση της παραδοσιακής κτηνοτροφίας με την επιχειρηματικότητα και δίνει κίνητρα στον Έλληνα κτηνοτρόφο για καθετοποίηση και επέκταση των δραστηριοτήτων του».

 

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατέληξε στην ομιλία του ο κ. Λαζαρίδης, «μεθοδικά και με πρόγραμμα δουλεύει εντατικά προκειμένου να μετατρέψει την πρωτογενή παραγωγή σε έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της χώρας».