Ομιλία σε εκδήλωση του «Energy and Hubs» για τη γεωθερμία

 

Έχω ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ σε μια ακόμη ημερίδα του «Energy and Hubs», που πραγματοποιείται αυτή τη φορά στην όμορφη πόλη της Ξάνθης, με πρωτοβουλία του ViaDiplomacy. Η σημερινή συνάντηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά στη γεωθερμία και στο πως αυτή η φυσική θερμική και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας μπορεί να βοηθήσει την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονία - Θράκης, αλλά και ταυτόχρονα να αποτελέσει έναν αναπτυξιακό άξονα αιχμής που θα ωφελήσει ιδιαίτερα τις τοπικές κοινωνίες.

 

Η γεωθερμική ενέργεια αποτελεί μια ήπια, Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (Α.Π.Ε.), η αξιοποίηση της οποίας αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για όλες τις χώρες λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων της.  Συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

 

Προσφέρεται έτοιμη προς χρήση ως θερμικό προϊόν και  αναπτύσσεται κυρίως σε πεδινές εκτάσεις με άριστες συνθήκες αξιοποίησης στη σύγχρονη γεωργία, αγροτοβιομηχανία, ιχθυοκαλλιέργεια, κ.λπ. Συμβάλλει στην αγροτουριστική και οικοτουριστική ανάπτυξη και προσφέρει το μέσον για εναλλακτικές και σύγχρονες μορφές τουρισμού (κολυμβητήρια, ιαματικός τουρισμός, spa, κ.λπ).

 

Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας στο θέμα της επιφανειακής γεωθερμίας, καθιστά δυνατή τη χρήση της πρακτικά οπουδήποτε και όλες τις εποχές του έτους. Επίσης είναι σημαντικό διότι συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Λευκής Βίβλου της Ε.Ε. και του Πρωτοκόλλου του Κιότο για περιορισμό εκπομπών του διοξείδιού του άνθρακα (CO2) και επιβλαβών αερίων.

 

Σε σχέση με τις υπόλοιπες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας η γεωθερμία έχει πλεονεκτήματα, καθώς παρέχει συνεχή και  σταθερή ενέργεια. Έχει μικρό λειτουργικό κόστος, χρησιμοποιεί γνωστή και απλή τεχνολογία, δεν επηρεάζεται από καιρικές συνθήκες, όπως η ηλιακή ή η αιολική ενέργεια. Τέλος παρουσιάζει πρόσθετα πλεονεκτήματα σε σχέση με αγροτικές δραστηριότητες με σημαντική συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας.

 

Η περιοχή μας, η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, είναι η πρώτη Περιφέρεια της Ελλάδας σε βεβαιωμένα γεωθερμικά πεδία, διαθέτοντας συνολικά οκτώ, τα οποία κατανέμονται γεωγραφικά στις τέσσερις από τις πέντε Περιφερειακές της Ενότητες. Πρόκειται για:

 

- Το Αρίστινο (Δήμος Αλεξανδρούπολης, Περιφερειακή Ενότητα Έβρου)

- Τις Σάπες και την Κρωβύλη (Δήμος Μαρωνείας - Σαπών, Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης)

- Την Λίμνη Μητρικού (Δήμος Κομοτηνής, Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης),

- Τη Νέα Κεσσάνη (Δήμος Αβδήρων, Περιφερειακή Ενότητα  Ξάνθης),

- Το Νέο Εράσμιο (Δήμος Τοπείρου, Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης)

- Το Ερατεινό (Δήμος Νέστου, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας) και

- Τον Ακροπόταμο (Δήμος Παγγαίου, Περιφερειακή Ενότητα  Καβάλας).

 

Η συνολική ισχύς του άμεσα αξιοποιήσιμου γεωθερμικού δυναμικού της Περιφέρειας προσεγγίζει τα 100 Mw, ενώ οι συνολικές ενεργειακές της δυνατότητες υπολογίζεται ότι μπορούν να ξεπεράσουν τα 200 Mw. Η γεωθερμική ενέργεια της περιοχής είναι χαμηλής ενθαλπίας, η θερμοκρασία της δηλαδή κινείται μεταξύ 25°C - 90°C, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκήπια, γεωργικές καλλιέργειες, θέρμανση χώρων και κτιρίων, ιχθυοκαλλιέργειες κ.λπ. (σε αντίθεση με τη γεωθερμία υψηλής και μέσης ενθαλπίας που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας). Σε γεωθερμικά πεδία της Περιφέρειάς μας έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν ιδιωτικές επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της γεωθερμικής ενέργειας.

 

Αναφέρομαι στα «Θερμοκήπια Θράκης» του Ομίλου Πλαστικών Θράκης στο Νέο Εράσμιο Ξάνθης, στην εταιρεία παραγωγής καλλωπιστικών φυτών «Selecta Hellas» στο Ερατεινό της πατρίδας μου της Καβάλας, την οποία επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Μητσοτάκης, το καλοκαίρι του 2017. Παράλληλα, στη Νέα Κεσσάνη Ξάνθης έχει ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης ενός θερμοκηπίου από την εταιρεία «Agritex Ενεργειακή» του Ομίλου Ευθυμιάδη.

 

Με την αξιοποίηση της γεωθερμίας μπορεί να γίνει ένα σημαντικό βήμα για τη χρήση νέων, οικονομικότερων και πιο καθαρών μορφών ενέργειας που είναι ταυτόχρονα μέρος του ενδογενούς ενεργειακού μας δυναμικού. Μεγάλο στοίχημα για το επόμενο διάστημα είναι να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις για το γεωθερμικό πεδίο που επεκτείνεται από την Ανατολική Μακεδονία μέχρι την Θράκη.

 

Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για μια σειρά επενδύσεων από το εξωτερικό -κυρίως από την Κίνα- καθώς διαβλέπουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας στην συγκεκριμένη στρατηγική περιοχή της Πατρίδας μας. Την ίδια στιγμή, όμως, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη σημαντική καθυστέρηση που υπάρχει στη χώρα μας στην προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης της γεωθερμικής ενέργειας.

 

Μια καθυστέρηση αδικαιολόγητη. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί προτεραιότητα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η εκμετάλλευση της γεωθερμίας στην Βόρεια Ελλάδα. Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης πιστεύει ότι μπορούμε να καλύπτουμε το κόστος της ενέργειας των θερμοκηπίων μέσα από γεωθερμία. Αυτό θα δώσει στις παραγωγές των αγροτών μας ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα.

 

Και όπως έχει επισημάνει είναι κρίμα που τέτοιες πρωτοβουλίες εκεί που έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τζάμπα ενέργεια, δεν τις έχουμε εκμεταλλευτεί μέχρι σήμερα. Στο χέρι μας, λοιπόν, είναι αυτές οι επενδύσεις να πάρουν σάρκα και οστά συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχόλησης σε αυτή την τόσο σημαντική γωνία της Ελλάδας.

 

Σας ευχαριστώ.