Ομιλία στην Διαρκή Επιτροπή Εθν. Άμυνας και Εξ. Υποθέσεων της Βουλής ως εισηγητής στην κατ’ άρθρο συζήτηση του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΘΑ «Ρυθμίσεις θεμάτων του ΥΠΕΘΑ »

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Θεωρώ ότι όλοι βγήκαμε σοφότεροι από την Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων. Νομίζω ότι οποιοσδήποτε ενδοιασμός, οποιαδήποτε απορία ή δεύτερη σκέψη υπήρχε, τώρα έχουν εξαφανιστεί.

Παρά το γεγονός ότι ενδεχομένως να ταλαιπωρήσαμε κάποιους σήμερα με τις πολλαπλές και συνεχείς συνεδριάσεις των επιτροπών, θεωρώ ότι ήταν μία θεσμικά σωστή επιλογή να δούμε όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν με τον τρόπο που τους αρμόζει, σε μια κλειστή και σε μια ανοιχτή διαδικασία, δηλαδή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλίσουμε το δημόσιο συμφέρον, αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίζουμε αυστηρούς όρους διαφάνειας για ένα θέμα που όπως είχα πει και στην αρχική μου εισήγηση, θεωρώ εθνικό. Και νομίζω ότι με τη συμβολή όλων, αυτό το πετύχαμε.

Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους φορείς για την παρουσία τους και την ουσιαστική συμβολή τους στη συζήτηση για το μείζον αυτό ζήτημα της αναβάθμισης των οπλικών μας συστημάτων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Να περάσουμε τώρα στην κατ’ άρθρο συζήτηση.

Άρθρο 1

Υλοποίηση προγράμματος εκσυγχρονισμού - αναβάθμισης των μαχητικών αεροσκαφών F - 16 της Πολεμικής Αεροπορίας

Νομίζω ότι είναι πλέον σαφές και από τη συζήτηση που είχαμε μέχρι τώρα, ότι η ρύθμιση του άρθρου 1 είναι μία αναγκαιότητα που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Η υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των αεροσκαφών F - 16 της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως αυτό περιγράφεται στην υπογραφείσα από 30 Απριλίου 2018 τροποποίηση υπ' αρ. 6 της διακρατικής συμφωνίας με την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ειδικότερα προκειμένου να διευθετηθούν οριστικά οι υποχρεώσεις του αποκλειστικού κατασκευαστή των εν λόγω αεροσκαφών, LOCKHEED MARTIN. Η αποδοχή της πρότασης της LOCKHEED MARTIN εξυπηρετεί το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον, καθώς προβλέπει την υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού των ανωτέρω αεροσκαφών από την ελληνική αμυντική βιομηχανία, με το 70% και πλέον να υλοποιείται από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.).
 
Άρθρο 2

Έγκριση τριών σχεδίων Συμφωνιών - Πλαίσιο Εν Συνεχεία Υποστήριξης Αεροσκαφών τύπου MIRAGE 2000 / -5

Νομίζω επίσης ότι όλους μας βρίσκει σύμφωνους το γεγονός ότι τα μαχητικά αεροσκάφη MIRAGE αποτελούν ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Για το λόγο αυτό, η προτεινόμενη, στο άρθρο 2, έγκριση των τριών σχεδίων Συμφωνιών - Πλαίσιο (Σ-Π) Εν Συνεχεία Υποστήριξης (Follow On Support / FOS) των μαχητικών, για την υλοποίηση του υποπρογράμματος «Εν Συνεχεία Υποστήριξη (FOS) των ΜIRAGE 2000 / -5», μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των τριών κατασκευαστριών εταιρειών «DASSAULT AVIATION», «THALES DMS FRANCE» και «SAFRAN AIRCRAFT ENGINES», καθίσταται αναγκαία για την εξασφάλιση της εν συνεχεία υποστήριξης των αεροσκαφών του συγκεκριμένου τύπου για τα επόμενα επτά χρόνια όσον αφορά στο δομικό μέρος, στα ηλεκτρονικά συστήματα και στον κινητήρα τους. Η συντήρηση, η αναβάθμιση και ο εφοδιασμός των εν λόγω αεροσκαφών διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα και λειτουργικότητα του οπλικού συστήματος και συνεπώς συνδέονται άρρηκτα με την αεροπορική αμυντική ισχύ της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά για τα άρθρα 1 και 2.

Η ανάθεση υποκατασκευαστικού έργου σε φορείς της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας για την υλοποίηση των προγραμμάτων, που αφορούν στον εκσυγχρονισμό και στην εν γένει υποστήριξη των αεροσκαφών F - 16 της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά και η ενδεχόμενη ανάθεση υποκατασκευαστικού έργου στο πλαίσιο των τριών Συμφωνιών - Πλαίσιο Εν Συνεχεία Υποστήριξης των αεροσκαφών MIRAGE τύπου 2000 / -5, για την υλοποίηση του υποπρογράμματος «Εν Συνεχεία Υποστήριξη (FOS) ΜIRAGE 2000 / -5», θα ανοίξει το δρόμο για την οικονομική και επαγγελματική ανάκαμψη και εξυγίανση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας και θα συμβάλλει στη ζωτικής σημασίας βιομηχανική τους ανταγωνιστικότητα και κατ' επέκταση στην τόνωση της εθνικής οικονομίας.

Άρθρο 3

Κύρωση του σχεδίου Συμφωνίας Διευθέτησης Διαφοράς μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της ThyssenKrupp Marine Systems και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.

Η προτεινόμενη, στο άρθρο 3, κύρωση της Συμφωνίας Διευθέτησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) και ENAE διευθετεί οριστικά το ζήτημα των Επιπλέον Υλικών (Excess Materials), το οποίο ως εκκρεμότητα που ανέκυψε κατά την εκτέλεση του προγράμματος αναβάθμισης των υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ II», καθώς και λοιπών υλικών, που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια παρόντων ή μελλοντικών εργασιών συντήρησης στα υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού. Επιπλέον η κύρωση και υπογραφή της Συμφωνίας Διευθέτησης είναι αναγκαία προκειμένου να κλείσουν οριστικά χρονοβόρες και κοστοβόρες δικαστικές διενέξεις σχετικά με το θέμα των Επιπλέον Υλικών. Από τη συγκεκριμένη συμφωνία το Ελληνικό Δημόσιο ωφελείται συνολικά κατά 20.000.000 ευρώ.

Άρθρο 4

Τροποποίηση του άρθρου 25 του Ν. 4494/2017

Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 4 απαντά στην επείγουσα ανάγκη να καταστεί δυνατή η πληρωμή απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των στρατιωτικών νοσοκομείων και του ΝΙΜΤΣ για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2018 έως την έναρξη ισχύος του σχεδίου νόμου και αφορούν σε προμήθεια υλικών - αγαθών και παροχή υπηρεσιών. 

Άρθρο 5

Ζητήματα σταδιοδρομίας

Οι διατάξεις σταδιοδρομικής φύσης που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου ισχυροποιούν την αξιοκρατία και τη δικαιοσύνη, καθιστώντας την εφαρμογή των οικείων νομοθετικών προβλέψεων ουσιωδώς εναρμονισμένη με τις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της αναλογικότητας. Σημαντική βελτίωση που απορρέει από την αξιολογούμενη ρύθμιση συνιστά η θέσπιση διατάξεων και διαδικασιών που προάγουν τη διαφάνεια και την αμεροληψία κατά την επιλογή προϊσταμένων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 5 έχουν διττή χρησιμότητα. Αφενός εξασφαλίζουν την παραμονή στην ενεργό υπηρεσία των Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) που μετατάσσονται στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών, καθώς με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς καταλαμβάνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη μετάταξή τους από τα ηλικιακά όρια που ισχύουν για τους Υπαξιωματικούς και Ανθυπασπιστές και αποστρατεύονται πρόωρα. Αφετέρου εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη προαγωγή των Ανθυπασπιστών προέλευσης Ε.Μ.Θ. που κατατάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις τα έτη 1985 έως και 1990 στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 6

Ρυθμίσεις πολιτικού προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Με το άρθρο 6 διασφαλίζεται η αμεροληψία στην κρίση του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων του ΥΠΕΘΑ, μέσω της συμμετοχής ενός προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών στη σύνθεσή του και αφετέρου στην παροχή δυνατότητας μετάταξης σε υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ που υπηρετούν σε Μονάδες και Υπηρεσίες οι οποίες καταργούνται, διαλύονται ή μεταφέρονται σε άλλο νομό, σε κενή οργανική θέση άλλου Γενικού Επιτελείου, εφόσον στον ίδιο νομό δεν υπάρχει θέση του κλάδου τους στο Γενικό Επιτελείο στο οποίο ανήκουν, για την περαιτέρω αξιοποίησή τους.

Άρθρο 7

Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4446/2016 

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 λειτουργούν βοηθητικά προς το στόχο της εξασφάλισης της βιωσιμότητας των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε., στην οποία συμβάλλουν καθοριστικά η χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, η δυνατότητα είσπραξης χρημάτων από το ελληνικό Δημόσιο, καθώς και η αναστολή μέτρων αναγκαστικής και διοικητικής εκτέλεσης σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας της.

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.

Κλείνοντας.

Με το παρόν σχέδιο νόμου πετυχαίνουμε ένα διττό στόχο. Με τις τρεις πρώτες προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου που αφορούν στην επείγουσα επιχειρησιακή και υλικοτεχνική υποστήριξη της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού πετυχαίνουμε την πολυπόθητη, αναγκαία και επιβεβλημένη επικαιροποίηση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας με τρόπο που παράλληλα εξασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον. Και αυτό γιατί ενισχύεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η μαχητική ισχύς των εν λόγω Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων για την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, γεγονός που αναμένεται να έχει θετική επίδραση στο σύνολο της κοινωνίας, δεδομένου ότι συμβάλλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών εθνικής άμυνας και στην εδραίωση του αισθήματος εθνικής ασφάλειας.

Παράλληλα, η αντιμετώπιση στρεβλώσεων της υφιστάμενης νομοθεσίας και η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την ομαλή σταδιοδρομική εξέλιξη των Εθελοντών Μακράς Θητείας, που προωθείται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, κατοχυρώνουν θεσμικά την ισότητα και τη διαφάνεια, προάγοντας την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης.

Για τους λόγους αυτούς σας καλώ, λοιπόν, να ψηφίσουμε θετικά το Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» και τα άρθρα του. Αν αναλογιστούμε όλοι την πολιτική μας και θεσμική μας ευθύνη απέναντι στην αμυντική θωράκισης της χώρας και την αναβάθμιση του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεών μας σε αυτή της εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία θεωρώ ότι αυτονόητη είναι η υποχρέωσή μας να το πράξουμε.

Σας ευχαριστώ.