Ομιλία στην παρουσίαση του αναπτυξιακού σχεδίου «ΚΑΒΑΛΑ 2020 - 2050»

Η θέση της Καβάλας σε συνδυασμό µε τα γεωγραφικά δεδομένα της περιοχής καθιστούν τον νομό προνομιακό, στο πλαίσιο ενός προτύπου πολυσύνθετης οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάταξης. Έτσι ώστε µε τις κατάλληλες υποδομές να ανοιχτεί σε νέες κατευθύνσεις. Προς τα Βαλκάνια, την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, αλλά και προς το νότο στην ανατολική πλευρά της Μεσογείου. Βασικός στόχος είναι η ανάδειξη της Καβάλας σε μείζον αστικό κέντρο, άμεσα συνδεδεμένο πάντα µε τα  αστικά κέντρα των όμορων νομών Ξάνθης και Δράμας. Έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η ύπαρξη φυσικών πλεονεκτημάτων που διαθέτουν οι 3 νομοί, όπως: η γεωγραφική θέση, η ύπαρξη πηγών ενέργειας ή αποθεμάτων πρώτων υλών, επαρκούς δικτύου επικοινωνιών και συγκοινωνιακών κόμβων, ικανών να προκαλέσουν την εγκατάσταση βασικών βιομηχανιών και λοιπών δραστηριοτήτων.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
   
Η Π.Ε. Καβάλας γίνεται το κέντρο του αναπτυξιακού άξονα. Γιατί; 

Διότι προωθούμε την ενδοπεριφερειακή, διαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία. Ενισχύουμε τις παραγωγικές υποδομές. Αξιοποιούμε τοπικούς πόρους. Ενισχύουμε και βελτιώνουμε τις τεχνικές και κοινωνικές υποδομές. Δημιουργούμε κέντρα παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. Βελτιώνουμε τα δίκτυα μεταφορών και υπηρεσιών. Εκσυγχρονίζουμε την πολιτιστική και τουριστική εμπειρία. Πέραν  της  συγκρότησης του  άξονα αυτού σχεδιάζουμε την ενίσχυση των δυναμικών κλάδων και της τεχνολογικής ανάπτυξης, που θα αποτελέσουν το πλαίσιο  στρατηγικής  αναβάθμισης της  Καβάλας,  σε  περιφερειακό επίπεδο.
  
Έτσι πετυχαίνουμε: Δημιουργούμε συνθήκες προσέλκυσης επενδύσεων. Βελτιώνουμε τις υποδομές εγκατάστασης βιοτεχνικών μονάδων. Ενισχύουμε τις δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης. Δημιουργούμε μονάδες υψηλής τεχνολογίας. Εισάγουμε νέες τεχνολογίες και αναπτύσσουμε καινοτόμες δράσεις.
  
Θα ρωτήσει κάποιος. Και τι πετυχαίνουμε με όλα αυτά; Απαντώ. Με το σχεδιασμό αυτό μπορεί να αναδειχθεί η Καβάλα σε κέντρο διεθνούς εμπορικής – βιομηχανικής σημασίας, γεγονός που θα συμβάλλει σημαντικά στη θωράκιση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Είναι ανάγκη να προσδιορίσουμε τις προτεραιότητες της πραγματικής οικονομίας του Νομού Καβάλας όπως προκύπτουν μέσα από τον συνδυασμό παραδοσιακών επιδόσεων και των μετά την κρίση προκλήσεων και ευκαιριών.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ξεκινάω από τον πρωτογενή τομέα. Με το σχέδιο μας η γεωργική ανάπτυξη αποκτά νέο ρόλο.
Ο τομέας της γεωργίας είναι ανάγκη αποκτήσει τάσεις «τριτογενοποίηση» διαμέσου της εφαρμογής συνδυασμένων πολιτικών ανάπτυξης της υπαίθρου και στήριξης του εισοδήματος των κατοίκων της, με έμφαση: Στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, στο προσανατολισμό των καλλιεργειών και της αγροτικής βιομηχανίας στην παραγωγή βιοκαυσίμων, την ορθολογική οργάνωση της παραγωγής και της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, στον ποιοτικό έλεγχο και την άψογη συσκευασία και τυποποίηση των προϊόντων την σύνδεση ανάμεσα στον τουρισμό, τον πολιτισμό, την αγροδιατροφή και την καινοτομία.

Στόχος είναι τα αποτελέσματα του πλάνου να μην είναι μια θεωρητική προσέγγιση διασύνδεσης ανάμεσα στον τουρισμό, τον πολιτισμό, τον πρωτογενή τομέα με την αγροδιατροφή μέσα από τις νέες τεχνολογικές πρακτικές, αλλά η ουσιαστική τους εφαρμογή σε συγκεκριμένα προϊόντα - νέα συνεργατικά δίκτυα που θα αναλάβουν την εξέλιξη αυτής της αναπτυξιακής προοπτικής. 
 
Να επιτευχθεί στην πράξη η αναπτυξιακή κινητοποίηση του ενδογενούς δυναμικού και ιδιαίτερα του πλέον δυναμικού τμήματος, που είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, σε στενή συνεργασία με τους επιστημονικούς - ερευνητικούς φορείς, την Περιφέρεια και τους Δήμους, μέσα από την υιοθέτηση ενός ρεαλιστικού αναπτυξιακού υποδείγματος βασισμένο στα νέα προϊόντα που δύναται να δημιουργηθούν. Τέτοια νέα  προϊόντα θα αποτελέσουν ουσιαστικά καινοτόμα συνεργατικά δίκτυα ποιοτικών προϊόντων, τουρισμού, στοιχείων κουλτούρας, δομών, επιχειρήσεων, τα οποία θα εγγυώνται την ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες και τις λοιπές ομάδες εμπλεκομένων στον Νομό Καβάλας.

Στο πλαίσιο του πλάνου για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, θα γίνουν προσπάθειες μεταξύ άλλων για: την ολοκλήρωση εγγειοβελτιωτικών έργων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του αγροτικού τομέα στο αρδευτικό δίκτυο του φράγματος Μαρμαρά, τον εκσυγχρονισμό του αρδευτικού δικτύου της κοιλάδας του Νέστου, αλλά και της Θάσου και φυσικά την αξιοποίηση των μερών του ποταμού Στρυμόνα στον πρώην Δήμου Ορφανού. Την προώθηση έγκαιρων παρεμβάσεων στα Τενάγη Φιλίππων με τον καθαρισμό της κεντρικής τάφρου και των περιφερειακών καναλιών, για την αποτροπή του φαινομένου των πλημμυρών που εμφανίζεται έντονα τα τελευταία 20, περίπου, χρόνια με συνέπεια την ολοσχερή καταστροφή της παραγωγής καλαμποκιού και τεύτλων στη περιοχή. Την προώθηση δράσεων σε συνεργασία με την Περιφέρεια ΑΜΘ αλλά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη δημιουργία νέων αποθηκευτικών ψυκτικών χώρων για την αποθήκευση ευπαθών αγροτικών προϊόντων όπως τα ακτινίδια, τα σπαράγγια κ.λπ. Διοργάνωση ημερίδων με θέμα αγροδιατροφή, τουρισμός, πολιτισμός και καινοτομία για τη διαδρομή των αγροτικών προϊόντων σε περιοχές  του Νομού Καβάλας όπως στην περιοχή Νέστου με τις πατάτες Λεκάνης που είναι οι καλύτερες της χώρας, το λευκό σπαράγγι και στο Παγγαίο με το σταφύλι, τις ελιές και το αμύγδαλο. Συνεργασία με σχετικές επαγγελματικές οργανώσεις, με εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιμελητήρια, επιχειρήσεις και ειδικούς σε κάθε τομέα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων βιομηχανιών τροφίμων, την ποιοτική αναβάθμιση αυτών ή την εναλλακτική χρήση τους (βιοκαύσιμα). Ζωτικό ρόλο μπορεί να παίξει το ΤΕΙ ΑΜΘ που  εδρεύει στην πόλη της Καβάλας. Εκπόνηση μελέτης για το αντικείμενο αγροδιατροφή, τουρισμός, πολιτισμός και καινοτομία για την διαδρομή των αγροτικών προϊόντων. Δημιουργία στρατηγικής ταυτότητας (branding) για τα προϊόντα του Νομού που συνδυάζουν την αγροδιατροφή, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την καινοτομία. Την λειτουργία εμπορευματικού σταθμού, κυρίως για τα γεωργικά προϊόντα του νομού, στο αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος». Διενέργεια ετήσιας  πανελλαδικής έκθεσης Αλιείας σε συνεργασία του Επιμελητήριου Καβάλας με την HELEXPO Δ.Ε.Θ.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 Η ανακήρυξη της περιοχής σε κατεξοχήν τουριστική πρέπει να έχει πρακτικά αποτελέσματα «οριζόντιου» χαρακτήρα που εκδηλώνονται σε όλες τις πολιτικές (τοπικές, περιφερειακές και εν τέλει κρατικές). Ο τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής θα πρέπει να συνδέεται από όλες τις βασικές υποδομές κυρίως τις συγκοινωνιακές και τις τηλεπικοινωνιακές, τις πολιτικές γης και τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, τις υποδομές υγείας και το επίπεδο της δημόσιας υγείας και της υγιεινής των τροφίμων, της ανάπτυξης της υπαίθρου μέσω πολυδύναμων δραστηριοτήτων όπως ο αγροτουρισμός.
 
Στόχος είναι η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης από κάθε τουρίστα. Έμφαση δίνεται στον συνεδριακό και εκθεσιακό τουρισμό, τον πολιτιστικό, περιηγητικό και θρησκευτικό τουρισμό, τον περιπετειώδη τουρισμό, τον αγροτοτουρισμό, το yachting, τον ιατρικό και ιαματικό τουρισμό, τις θαλασσοθεραπείες,  τις εξατομικευμένες τουριστικές υπηρεσίες, το χειμερινό και αστικό τουρισμό. 

Με αυτό τον τρόπο μπορεί να πραγματοποιηθεί η ποθητή ανάπτυξη ενός επώνυμου τουριστικού προϊόντος και υπηρεσιών που θα λειτουργεί  ως σήμα ποιότητας και ως εγγύηση συνέπειας. Με αποτέλεσμα ο Νομός Καβάλας να ξεφύγει από τον πεπερασμένο ορίζοντα της  αγοράς των θερινών παραθαλάσσιων διακοπών. Το όραμα μου για την ανάπτυξη του κλάδου αυτού ενδεικτικά μπορεί να περνά από δράσεις που στοχεύουν στις διάφορες υποκατηγορίες του όπως:

Ο θαλάσσιος τουρισμός καθώς και οι υποκατηγορίες αυτού. Ενδεικτικά, αναφέρω την θαλάσσια αναψυχή με τη χρήση σκαφών. Για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται η συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξη των τουριστικών λιμένων της περιοχής και ειδικότερα της πόλης της Καβάλας. Η βιομηχανία της κρουαζιέρας, που παρά τις δυσοίωνες οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, παρουσιάζει σταθερές αυξητικές τάσεις τόσο στη ζήτηση όσο και στην προσφορά των προϊόντων της. Η δραστηριότητα της κρουαζιέρας δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη (άμεσα και έμμεσα) στους λιμένες όπου αναπτύσσεται, ιδίως στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης αυτών ως λιμένες αφετηρίας και τερματισμού των κυκλικών δρομολογίων κρουαζιέρας. Τα οφέλη αυτά, μετρούμενα σε όρους οικονομικής συνεισφοράς και απασχόλησης, διαχέονται στην τοπική κοινωνία και στηρίζουν την εθνική οικονομία. Την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού, που συνιστά στην δυνατότητα εκείνη που έχει ο επισκέπτης ή ο τουρίστας μια περιοχής να μπει σε ένα επαγγελματικό σκάφος, είτε για αναψυχή και επίδειξη τρόπων ψαρέματος, είτε για ψάρεμα. Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω το παράδειγμα της Ουαλίας όπου ο αλιευτικός τουρισμός είναι πολύ αναπτυγμένος, καθώς ενισχύει με σημαντικά οικονομικά κέρδη τις τοπικές κοινωνίες της υπαίθρου. Αναλογιστείτε μόνο ότι τα κέρδη από τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στις περιοχές αυτές, ανέρχονται και ξεπερνούν καθ’ έτος τα 115 εκατομμύρια στερλίνες, περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ. Μια ξεχωριστή πρωτότυπη στην περιοχή πρωτοβουλία, με ουσιαστική συμβολή στην αξιοποίηση της παραδοσιακής δραστηριότητας της αλιείας, που βοηθάει στην προσέλκυση επισκεπτών - τουριστών που αναζητούν μια πιο αυθεντική εμπειρία αλλά και στην τόνωση της τοπικής τουριστικής ανάπτυξη και στην αύξηση του εισοδήματος και άλλων επαγγελματιών - συνεργατών, με αειφόρο φιλοσοφία και ιδιαίτερη αγάπη για το υγρό στοιχείο και την αλιευτική δραστηριότητα.

ΛΟΥΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Έχει μπει σε φάση υλοποίησης η μεγάλη επένδυση για την αξιοποίηση των Λουτρών των Ελευθερών με ορίζοντα ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης, το καλοκαίρι του 2021. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στον τομέα του τουρισμού. Μια επένδυση που θα εξασφαλίσει 200 άμεσες θέσεις εργασίας που θα φθάσουν τις 500 κατά τη φάση κατασκευής καθώς και 700 νέες θέσεις έμμεσα από προμηθευτές και συνεργάτες. Αλλά πάνω απ’ όλα είναι η τοποθέτηση της περιοχή της Καβάλας στον παγκόσμιο χάρτη του ιαματικού τουρισμού ενός κλάδου που αναπτύσσεται με το διπλάσιο ποσοστό ανάπτυξης σε σχέση με τον υπόλοιπο τουρισμό και με κερδοφορία που  εκτιμάται ότι το 2020 θα φθάσει το 1 τρις Δολάρια.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ο νομός αποτελεί συγκοινωνιακό κόμβο διεθνούς σημασίας τόσο λόγω της γεωγραφικής του θέσης όσο και λόγω της δυνατότητας συνδυασμού μεταφορών που διαθέτει.  Η  κατασκευή  μεγάλων  έργων  υποδομής  πρόκειται  να  επηρεάσει αποφασιστικά τις τάσεις εξέλιξης του νομού, καθιστώντας την Καβάλα μελλοντικό αναπτυξιακό κέντρο. 

Τι πετυχαίνουμε:

Σύνδεση µε τα διευρωπαϊκά δίκτυα και ταχύτερη πρόσβαση στις βαλκανικές χώρες. Ενίσχυση του αναπτυξιακού πόλου. Γινόμαστε πόλος τουριστικής έλξης και συνδεόμαστε µε το διεθνές δίκτυο συνδυασμένων µμεταφορών. Κέντρο διεθνούς εμπορικής και βιομηχανικής σημασίας. Κόµβος συνδυασµένων µεταφορών. Ταχύτερη σύνδεση µε τη Θεσσαλονίκη. Γινόμαστε αναπτυξιακό κέντρο της Περιφέρειας. Γίνεται η Καβάλας πόλος τουριστικής έλξης και κόµβος συνδυασμένων μετακινήσεων. Πόλος τουριστικής έξης και συνδυασμένος μετακινήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να κάνω στις επαφές που είχα με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας  - Θράκης για την χρηματοδότηση αρχικά των μελετών και στην συνέχεια την υλοποίηση των έργων: Η πρώτη μελέτη αφορά στη μετατροπή του ημικόμβου Πέρνης στην Περιφερειακή Ενότητα  Καβάλας σε πλήρη κόμβο, με στόχο την ταχύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στο αεροδρόμιο της Καβάλας των οχημάτων που κινούνται στην Εγνατία Οδό με κατεύθυνση από τα ανατολικά. Σήμερα, όσοι κινούνται στην Εγνατία Οδό από τα ανατολικά με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος», και αντίθετα, χρησιμοποιούν τον ανισόπεδο κόμβο της Χρυσούπολης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διανύουν 4,3 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Καβάλας - Ξάνθης και να διέρχονται από κατοικημένες περιοχές. Με τη μετατροπή του ημικόμβου Πέρνης σε πλήρη κόμβο, η σύνδεση με το αεροδρόμιο θα γίνει ταχύτερη και ασφαλέστερη.

Η δεύτερη μελέτη αφορά στον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο της Καβάλας, συνολικού μήκους 6,25 χιλιομέτρων και έχει στόχο την αύξηση του πλάτους του ώστε από τα 6 περίπου μέτρα που είναι σήμερα να φτάσει τα 11,5 μέτρα, βελτιώνοντας το επίπεδο οδικής ασφάλειας και την προσβασιμότητα στο αεροδρόμιο.

Η τρίτη μελέτη αφορά στην κατασκευή ανισόπεδου ημικόμβου στην περιοχή Οφρυνίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Σκοπός της μελέτης είναι να γίνει ταχύτερη η σύνδεση της Καβάλας με την παραλία της Τούζλας μέσω της Εγνατίας Οδού. Σήμερα, όσοι κινούνται στην Εγνατία Οδό με κατεύθυνση από την Καβάλα προς το Οφρύνιο, και αντίθετα, χρησιμοποιούν τον ανισόπεδο κόμβο Γαληψού διανύοντας 7,3 χιλιόμετρα τοπικού δικτύου και διερχόμενοι από κατοικημένες περιοχές. Με την κατασκευή ενός ημικόμβου στο Οφρύνιο, η σύνδεση της Καβάλας με την παραλία του Οφρυνίου θα μειωθεί χρονικά κατά το ήμισυ, ενώ θα βελτιωθεί
και το επίπεδο ασφάλειας, καθώς δεν θα υπάρχει πλέον διέλευση οχημάτων μέσα από οικισμούς.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σε παγκόσμιο  επίπεδο  ο πολιτισμός είναι και οικονομία και ανάπτυξη. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα και τον ΟΟΣΑ  ο πολιτισμός αποτελεί τον τέταρτο πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης και συνεισφέρει καταλυτικά στην εμπέδωση αναπτυξιακού κλίματος. Τα τελευταία  διαθέσιμα  στοιχεία εξάλλου δείχνουν ότι  ο  τομέας  του πολιτισμού συνεισφέρει  το 3%  του  ΑΕΠ  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απασχολεί  περισσότερους  από  7  εκατομμύρια  ανθρώπους,  από  τους  οποίους περίπου  1  εκατομμύριο  είναι  αυτοαπασχολούμενοι  και  ελεύθεροι  επαγγελματίες.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο πολιτισμός καλείται να «παίξει» ένα βασικό ρόλο στον σχεδιασμό κάθε αναπτυξιακού πλάνου και ειδικότερα του Νομού Καβάλας. Η δημιουργία μιας ξεχωριστής και ελκυστικής πολιτιστικής ταυτότητας που προβάλλει τη διαφορετικότητα της περιοχής είναι από τις πρωταρχικές δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε συνεργασία με τις  τοπικές αρχές και τους κατοίκους. Σε αυτή την προσπάθεια μπορεί να συμβάλει σημαντικά η εκπόνηση ενός πολιτιστικού σχεδίου περιφερειακής κλίμακας, στο πλαίσιο ενός οργανωμένου πολιτιστικού σχεδιασμού για την δημιουργία μιας «πολιτικής πολιτισμού». 

Η «πολιτική πολιτισμού» ως στρατηγική ανάπτυξης έχει τους εξής απώτερους στόχους: Την ανάδειξη του πολιτισμού ως κεντρικό εργαλείο ανάπτυξης των περιοχών του Νομού Καβάλας και τη δημιουργία διαπεριφερειακών θεσμών επαφής και συνεννόησης και ενεργή σύνδεση με τον τομέα του τουρισμό. Την προβολή και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής για τη δημιουργία  μίας ισχυρής ταυτότητας αξιοποιώντας τα πολιτιστικά στοιχεία, τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, τα παραδοσιακά επαγγέλματα, το φυσικό πλούτο και το ανθρώπινο δυναμικό. Την συγκρότηση και την οργάνωση του πολιτιστικού αποθέματος σε νέα βάση, επενδύοντας στη δημιουργικότητα και τη φαντασία, σε δίκτυα, σε ευκαιρίες καινοτομίας και συνεργασίας των δημιουργών και των επιστημόνων, στην ψηφιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος κ.ά., δημιουργώντας νέο πολιτιστικό προϊόν. Την ανάδειξη της αναπτυξιακής διάστασης του συνόλου του πολιτιστικού κεφαλαίου της περιοχής, ως ένας τόπος όπου παρέχεται η δυνατότητα στις σημερινές και μελλοντικές γενεές να καλύψουν ποιοτικά τις ανάγκες διαβίωσης και εργασίας τους, αλλά και στους επισκέπτες να απολαμβάνουν υψηλής  ποιότητας πολιτιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον με υψηλό επίπεδο δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά. Την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας με πρωτότυπες επιχειρηματικές ιδέες γύρω από τον πολιτισμό και τη διαχείριση – διάσωσή του αλλά και τη σύνδεσή του με την παραγωγική δύναμη της περιοχής. Τη σύνδεση του πολιτισμού με την βιωματική εκπαίδευση των φορέων και ανθρώπων του χώρου, μέσα και από την προαγωγή των πολιτιστικών ανταλλαγών και διαδραστικών καινοτόμων διαδικασιών.
 
Ειδικότερα, μια προσπάθεια δημιουργίας ενός πολιτιστικού δικτύου, με κέντρο το επονομαζόμενο  «δαχτυλίδι πολιτισμού» που σχηματίζεται από το μνημείο των Φιλίππων, τη Λυδία και τη via egnatia, θα μπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία από όπου οι δημιουργούμενες θεματικές ενότητες θα συνδέονται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων πολιτιστικών διαδρομών. Δεν πρέπει να αμελούμε το γεγονός ότι ο Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων, αποτελεί το δυνατό brand name της ΠΕ Καβάλας, μετά από την ένταξη του στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO ο οποίος διαθέτει μία σειρά από δυνατότητες, οι οποίες δύνανται να λειτουργήσουν προς όφελος της Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

Είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητο ότι ο προσανατολισμός της περιοχής  πρέπει να είναι προς την ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι το πρώτιστο ζητούμενο είναι η  άμεση και μαζική προσέλκυση ξένων και εγχώριων επενδύσεων. 
 
Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα  το οποίο μπορεί και πρέπει να κερδηθεί με απλές παρεμβάσεις σε κεντρικό επίπεδο. Ταχύτητα στην αδειοδότηση επιχειρήσεων, σταθερό φορολογικό σύστημα με χαμηλότερους συντελεστές, ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης, μείωση της γραφειοκρατίας. Έτσι θα έρθουν μαζικές επενδύσεις, που θα αφορούν όχι μόνο στον τομέα των υπηρεσιών, αλλά και στον πρωτογενή κυρίως και στο δευτερογενή τομέα παραγωγής. Μαζικές επενδύσεις, που απαιτούνται  στο χτίσιμο ενός νέου και υγιούς παραγωγικού μοντέλου τόσο για την χώρα όσα και για τον Νομό μας.  Ένα παραγωγικό μοντέλο, που θα οδηγήσει στη δημιουργία νέου πλούτου στη περιοχή, δηλαδή θέσεων εργασίας, που τόσο πολύ έχουν ανάγκη οι νέοι και το σύνολο του παραγωγικού μας δυναμικού. Πώς θα προσελκύσουμε επενδυτές

Σε τοπικό επίπεδο το ζητούμενο είναι να υιοθετήσουμε τρεις νέες αρχές, τρόπους αν θέλετε για την ποθητή ανάπτυξη της περιοχής:

Ο πρώτος τρόπος για την ανάπτυξη, είναι η δημιουργία ενός ενωτικού οράματος για το μέλλον. Όλοι οι τοπικοί φορείς θέλουν ο νομός  να αναπτυχθεί και όλοι έχουν ιδέες για να το κάνουν, με τον καλύτερο τρόπο. Είναι σημαντικό  να δημιουργήσουμε  ένα ενοποιητικό όραμα, που θα δείχνει την κατεύθυνση για το μέλλον, ώστε όλοι να εστιάσουν σε αυτό, τις ιδέες και την ενέργεια τους. Ο δεύτερος τρόπος, είναι η ανταπόκριση σε αυτό που θέλουν οι επενδυτές. Οφείλουμε όλοι μας  να λάβουμε υπόψη μας τις δυνατότητες της περιοχής αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στο εξωτερικό περιβάλλον της χώρας. Είναι όμως εξίσου σημαντικό, να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αλλάζει, για να εντοπίσουμε τις αναδυόμενες, λιγότερο προφανής ευκαιρίες από το εξωτερικό περιβάλλον. Δεν υπάρχει ποτέ, μια μοναδική μέθοδος προς στην ανάπτυξη. Έτσι οι ιδέες αυτές, αποτελούν ένα σημείο εκκίνησης, για να σκεφτούμε τρόπους  που μπορούν να συνδυαστούν, ώστε να ταιριάζουν σε όλους.

Πέρα από τα ανωτέρω το πρώτιστο που πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι μας και να υλοποιήσουμε είναι η παροχή ελκυστικών ιδεών προς τους επενδυτές  έτσι ώστε να δρομολογηθούν και να υλοποιηθούν ιδιωτικές επενδύσεις με την μέγιστή προστιθέμενη αξία για όλο των νομό Καβάλας κάτι ανάλογο με τα Λουτρά των Ελευθερών και την επένδυση που υλοποιείται σε αυτά. Έτσι μια σειρά παρεμβάσεων που οφείλουμε - και δεσμεύομαι - να επεξεργαστούμε είναι: Η αξιοποίηση της αλάνας της Ν.Ηρακλείτσας. Μια έκταση 150 στρεμμάτων που μπορεί να αξιοποιηθεί, σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ. Τα δύο παλαιά νοσοκομεία της πόλης της Καβαλάς που μπορούν να αποτελέσουν πυρήνες ανάπτυξης ιατρικού τουρισμού. Η αξιοποίηση των καπναποθηκών ως κέντρα πολιτισμού ή ανάπτυξης του αστικού τουρισμού. Η εκμετάλλευση και μετατροπή της έκταση του Στρατοπέδου Ασημακοπούλου. Η αξιοποίηση του παλαιού αεροδρομίου ως χώρου εκπαίδευσης. Η ίδρυση νέου αρχαιολογικού μουσείου που θα αναδεικνύει τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων (αναφορά σε Ο. Κεφαλογιάννη). Η στόχευση της Αιγύπτου ως μιας χώρας που οι ρίζες της εδράζουν στην πόλη της Καβάλας (αναφορά σε Μισσιριάν). Η εκμετάλλευση των  γεωθερμικών πεδίων στην περιοχή του Νέστου και του Παγγαίου που αποτελούν ενεργειακούς «θησαυρούς» για το Νομό Καβάλας. Η αξιοποίησή τους μπορεί να συμβάλλει ποικιλοτρόπως  στην αναβάθμιση της ζωής της τοπικής κοινωνίας. Η δημιουργία θέσεων εργασίας και οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στα γεωθερμικά πεδία παράγουν πλούτο, που θα διαμοιραστεί στο Νομό. Παράλληλα, η αξιοποίηση της ενέργειας που παράγουν τα γεωθερμικά πεδία συμβάλλει καίρια σε περιβαλλοντικό επίπεδο, με δεδομένο πως η προστασία του φυσικού πλούτου θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα για τον πανέμορφο Νομό Καβάλας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Συνοψίζω: Η Καβάλα έχει μέλλον; Η απάντηση είναι ΝΑΙ, γιατί έχει σχέδιο. Ποιες είναι οι 4 λέξεις που κτίζουν το μέλλον της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας; Ανάπτυξη, Εξωστρέφεια, Συνέργειες, Καινοτομία. Η Καβάλα με Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποκτά στρατηγικό ρόλο στον οικονομικό και κοινωνικό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ενώνουμε Δυνάμεις, Ενώνουμε Εμπειρίες, Ενώνουμε Υποδομές, Ενώνουμε Πολιτισμούς. Δίνουμε νέο περιεχόμενο στην γεωργική ανάπτυξη. Συνδυάζουμε πολλαπλασιαστικά τομείς, πόρους και υπηρεσίες. Εκσυγχρονίζουμε την τουριστική στρατηγική και το τουριστικό προϊόν. Η Καβάλα γίνεται «Προορισμός». Αναβαθμίζουμε τις μεταφορές και το εμπόριο. Νέοι οδικοί κόμβοι, νέες αποθηκευτικές υποδομές και τερματικοί σταθμοί. Αναδεικνύουμε την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα.  Το «Δακτυλίδι Πολιτισμού» γίνεται πλαίσιο αναφοράς. Επενδύουμε στη βιωματική εμπειρία και την καινοτομία. Στηρίζουμε τις στρατηγικές επενδύσεις. Ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες, εντοπίζουμε τις ευκαιρίες στο επενδυτικό περιβάλλον.