Στην εφημερίδα "Η Φωνή του Νέστου" και το δημοσιογράφο κ. Δημήτρη Καμαρίδη

Ολόκληρη η συνέντευξη: Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την… «ρότα» του Ν. Καβάλας