Τουρισμός Τουρισμός
Ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά μας βιομηχανία. Γνωρίζω ότι αυτή η θέση έχει καταντήσει κλισέ στις μέρες μας αλλά δεν παύει να είναι η αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα συνεκτικό και ρεαλιστικό αναπτυξιακό… ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πρωτογενής τομέας Πρωτογενής τομέας
Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί αναπτυξιακό κεφάλαιο για το Νομό Καβάλας. Οι γεωλογικές και κλιματολογικές συνθήκες ενισχύουν σημαντικά την παραγωγική δυνατότητα του Νομού. Είναι απαραίτητο να αξιοποιήσουμε… ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πολιτισμός Πολιτισμός
Ο Νομός Καβάλας διαθέτει ένα αστείρευτο πολιτισμικό πλούτο. Μια παραγωγική δύναμη που εάν αξιοποιηθεί – συνδιαστικά πάντα με τον τουρισμό, γεγονός που αποτελεί δέσμευση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας… ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μεταποίηση Μεταποίηση
Η μεταποίηση προϊόντων είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα με ιδιαίτερα μεγάλη προστιθμένη αξία. Ένας τομέας όπου ο Νομός Καβάλας διαθέτει τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα και που, εν μέρει, παραμένει,… ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Γεωθερμικά πεδία Γεωθερμικά πεδία
Τα γεωθερμικά πεδία στην περιοχή του Νέστου και του Παγγαίου αποτελούν ενεργειακούς «θησαυρούς» για το Νομό Καβάλας. Η αξιοποίησή τους μπορεί να συμβάλλει ποικιλοτρόπως  στην αναβάθμιση της ζωής της τοπικής… ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ