Γεωθερμικά πεδία

Τα γεωθερμικά πεδία στην περιοχή του Νέστου και του Παγγαίου αποτελούν ενεργειακούς «θησαυρούς» για το Νομό Καβάλας. Η αξιοποίησή τους μπορεί να συμβάλλει ποικιλοτρόπως  στην αναβάθμιση της ζωής της τοπικής κοινωνίας. Η δημιουργία θέσεων εργασίας και οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στα γεωθερμικά πεδία παράγουν πλούτο, που θα διαμοιραστεί στο Νομό. 
 
Παράλληλα, η αξιοποίηση της ενέργειας που παράγουν τα γεωθερμικά πεδία συμβάλλει καίρια σε περιβαλλοντικό επίπεδο, με δεδομένο πως η προστασία του φυσικού πλούτου θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα για τον πανέμορφο Νομό Καβάλας.  
 
Ήδη, η επένδυση στο πεδίο του Νέστου αποτελεί οδηγό για τα οφέλη της γεωθερμίας στην κοινωνία και την οικονομία. Η ανθοκομική μονάδα που στηρίζει την παραγωγή της στη γεωθερμία έχει συμπληρώσει δύο χρόνια λειτουργίας απασχολώντας 100 εργαζομένους ενώ το σχέδιο επέκτασης των δραστηριοτήτων της προβλέπει ότι οι θέσεις εργασίας θα φτάσουν άμεσα τις 150 με 170.