Μεταποίηση

Η μεταποίηση προϊόντων είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα με ιδιαίτερα μεγάλη προστιθμένη αξία. Ένας τομέας όπου ο Νομός Καβάλας διαθέτει τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα και που, εν μέρει, παραμένει, λόγω διαφόρων στρεβλώσεων (γραφειοκρατικών ζητημάτων, έλλειψης επιδοτήσεων, χρονοβόρας αδειοδότησης κ.α.) αναξιοποίητος. Το κρασί και οι ελιές του τόπου μας είναι υψηλής ποιότητας και μπορούν να συμβάλλουν καίρια στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους κλάδους μεταποίησης. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι αποφασιστικές κινήσεις σε επίπεδο διακυβέρνησης που θα ανοίξουν το δρόμο σε επενδύσεις σε αυτούς τους κλάδους και, ταυτόχρονα, θα λύσουν τα χέρια στους ιδιώτες που ήδη επενδύουν κεφάλαια και τον πολύτιμο χρόνο τους. Δέσμευσή μου είναι να εστιάσω στον κλάδο της μεταποίησης και να καταθέσω τολμηρές προτάσεις που θα επιτρέψουν στο Νομό Καβάλας να αξιοποιήσει στο έπακρο αυτούς τους κλάδους δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας και αναβαθμίζοντας το επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων.