Πολιτισμός

Ο Νομός Καβάλας διαθέτει ένα αστείρευτο πολιτισμικό πλούτο. Μια παραγωγική δύναμη που εάν αξιοποιηθεί – συνδιαστικά πάντα με τον τουρισμό, γεγονός που αποτελεί δέσμευση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη – μπορεί να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και να αναβαθμίσει το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών. Η ανάδειξη του «δαχτυλιδιού πολιτισμού» που σχηματίζεται από το μνημείο των Φιλίππων, τη Λυδία και τη via egnatia, αποτελεί κύρια στόχευση της Νέας Δημοκρατίας. Αφενός, η αξιοποίησή του θα αποφέρει περισσότερα έσοδα από την αύξηση των επισκεπτών και αφετέρου, η θεαματική ανάπτυξη γύρω αλλά και εντός των μνημείων θα συνεισφέρει σε αύξηση των θέσεων μόνιμης και ποιοτικής απασχόλησης.